GRENNASKOLAN

Om Grennaskolan

Historian om Grennaskolan sträcker sig långt tillbaka till år 1963, då skolan grundades med en vision att erbjuda expertis i alla ämnen. Sedan dess har de stått för högkvalitativ undervisning och personlig utveckling för varje elev. Deras passion för att hjälpa elever att nå sin fulla potential genomsyrar allt de gör. Den 1 januari 2016 upphörde Grennaskolan att vara riksinternat

Att bo på elevhem

Att bo på elevhem är en unik upplevelse som erbjuder mer än bara en plats att sova. Det är en miljö där eleverna inte bara utvecklar akademiska färdigheter, utan även lär sig om självständighet, ansvar och gemenskap. Här utforskar vi vad det innebär att bo på ett elevhem, de...

Att jobba på en internatskola

En unik och berikande upplevelse Att arbeta på en internatskola är inte som vilket lärarjobb som helst. Det innebär en dynamisk arbetsmiljö där det pedagogiska ansvaret kombineras med en betydande pastoral roll. På en internatskola är man inte bara lärare, utan även mentor,...

Grennaskolans drogpolicy

Grennaskolans drogpolicy syftar till att skapa en trygg och säker skolmiljö fri från alkohol och andra droger. Skolan har nolltolerans mot alla former av droganvändning. Detta innebär att: Förbud mot droger och alkohol: All användning, innehav, distribution eller försäljning...

Tidigare elever

sedan 1963

Med en lång historia av högkvalitativ undervisning och personlig utveckling sedan 1963, har de fostrat talanger som Urban Bäckström, Ulf Wagner och Katerina Janouch.

En av Sveriges tre internatskolor

Huvuddelen av skolan låg längs Bergsgatan och blev en av Sveriges tre riksinternatskolor 1970. Grennaskolan startade som en gymnasieskola med internationell inriktning, och år 1988 inrättades även ett högstadium. Från och med den 1 januari 2016 upphörde skolan att vara riksinternat på grund av en lagändring som avskaffade riksinternatens särskilda ställning i lagen.

Avveckling av Grennaskolan

Hösten 2015 upphörde högstadiumets elevintag. I april 2017 beslöt kommunfullmäktige om avveckling av Grennaskolan på grund av minskat elevantal. De sista gymnasieeleverna lämnade skolan våren 2019.

Undervisningen

Under 2000-talet erbjöd Grennaskolan undervisning för både internat- och externatelever, med en jämn fördelning mellan de två grupperna. Skolan hade kapacitet för 145 internatelever som bodde i sex elevhem. På gymnasienivå erbjöds utbildningar inom nationella gymnasieprogram (naturvetenskapligt program och samhällsvetenskapligt program med flera inriktningar) samt IB-programmet. Dessutom fanns en introduktionskurs för utlandssvenska ungdomar. Skolan erbjöd även undervisning på grundskolenivå för årskurserna 7-9 med internationell profil.

För kontakt gällande sponsring och reklam vänligen maila till:

webmaster@grennaskolan.se