Grennaskolan Logo

Engagerad Personal

Det som lämnar starkt intryck efter dina år på Grennaskolan är alla de möten som skapas med personal och kamrater. Möten som skapar livslånga nätverk.

När skolan startades av Stockholms Universitet 1963 sade man "skolan som vill vara annorlunda". Miljön skulle präglas av småskalighet, en närhet mellan elever och personal och en familjär stämning. Detta är för oss fortfarande viktigt.
Anders Brage

Mats Almlöw

Rektor

Telefon 0390-332 02

Mobil 070 304 0047

E-post

anders.brage@grennaskolan.se

Grennaskolans Riksinternat

Box 95

563 22 Gränna

mail: info@grennaskolan.se

tel +46 (0)390 33200


Följ oss på: